عقد تفاهم نامه هیات اسکی خراسان رضوی جهت اولین مدرسه اسکی در پیست اسکی شیرباد- 1395/09/19

 

 

جلسه ای با حضور   علیرضا مختارزاده ریس هیات اسکی استان خراسان به همراه ریس کمیته آموزش جناب آقای بهروز هنری ومدیران پیست اسکی شیرباد جناب آقایان مهندس کاظم مظلوم و دکتر بابک سلیمی در دفتر پیست اسکی شیرباد برگزار گردید .

در این جلسه که به منظور هماهنگی و سازماندهی هیات اسکی و مجموعه پیست اسکی شیرباد تشکیل شد طرفین نقطه نظرات خود را جهت هر چه بهتر برگزار کردن کلاس های آموزشی و خدمات دیگر به ورزشکاران و دوستاران اسکی مطرح کردند.

آموزش و یکسان سازی ، نحوه آموزش مربیان و کمک مربیان از موارد دیگری بود که به آن پرداخته شد همچنین در همین راستا ایجاد مدرسه اسکی در محل مجموعه پیست اسکی شیرباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در همین زمینه تفاهم نامه ای بین هیات اسکی خراسان رضوی و مدیران پیست منعقد گردید که در آینده نزدیک و با شروع فصل اسکی نسبت به راه اندازی اولین مدرسه اسکی دراستان خراسان رضوی اقدام خواهد گردید.

در پایان جلسه ریس هیات اسکی استان از استقبال مدیران پیست اسکی شیرباد درخصوص را اندازی مدرسه اسکی و همچنین نظرات مثبت ایشان  قدردانی کردند و امیدواری خود را جهت ارتقا سطح کیفی ورزش اسکی استان خراسان رضوی با همکاری یکدیگر اعلام نمودند.

 

 

 

روابط عمومی